MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

 

LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA

X edycja - 2017/18

 

LUBELSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

 

KONKURS POD PATRONATEM:

 

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

WOJEWODY LUBELSKIEGO

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

 

SPRAWOZDANIE

 

  6 czerwca 2018r podsumowaliśmy X edycję Wojewódzkiego konkursu ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna, która w tym roku szkolnym przebiegała pod hasłem „Lubelskie drogi do Niepodległości”. Konkurs objęty był Patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jubileuszową uroczystość rozpoczęli harcerze „Tańcem z flagami” a gimnazjaliści polskim tańcem narodowym polonezem. Pan dyrektor Janusz Kiecana powitał gości oraz licznie przybyłych uczestników konkursu – nauczycieli i młodzież z różnych części województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych, przedstawiciele oświaty, regionaliści, twórcy, krajoznawcy, artyści fotografowie, leśnicy, przedstawiciele związków kombatanckich oraz sympatycy konkursu.

  We wzruszającym występie artystycznym młodzieży szkolnej śledziliśmy trudne losy naszego regionu i Polski w zmaganiu się z zaborcami i okupantami.

Historię, cele i znaczenie konkursu w edukacji, promocji Małych Ojczyzn oraz regionu lubelskiego zaprezentowała p. Urszula Bartoszek, pomysłodawca i koordynator działań konkursowych. W tematyce każdej edycji eksponowano wydarzenia, postaci, miejsca mało znane lub zapomniane oraz te, które są wyjątkowe i niepowtarzalne.

 

WYNIKI  X edycji 

W dniu 14 maja 2018r. prace X edycji komisja w składzie:

 1. Ewa Piwko-Witkowska - prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”
 2. Bogdan Leszczuk - konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych (specjalność: edukacja historyczna, obywatelska i patriotyczna)
 3. Łukasz Wyszyński historyk, archeolog, pracownik Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim

oceniła prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: informacje merytoryczne, działania podjęte przez szkołę, samodzielność pracy uczniów, stronę graficzną gazetki, warsztat dziennikarski.

  Komisja oceniła prace zgodnie z regulaminem, przyznając następujące miejsca:

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce –  Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja  w Tomaszowie Lubelskim

II miejsce – Zespół Szkół  nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Orlicz Dreszera w Chełmie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lub.

Ponadto przyznano 2 wyróżnienia:

 • Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie za stronę graficzną gazetki
 • oraz wyróżnienie i nagroda specjalna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla Bursy Nr 2 w Lublinie za odnalezienie byłych współczesnych śladów patriotyzmu w Lublinie i regionie oraz za informacje o założycielu Związku Piłsudczyków w Lublinie (p. Tomasz Dyzma)

Ponadto udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce -  SP im. Armii Kraków w Łosińcu

I miejsce -  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

III miejsce  - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce

III miejsce  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie 

  Przyznano także kilka wyróżnień:

 • Wyróżnienie specjalne Roztoczańskiego Parku Narodowego za m.in. „rozmowę wąwolnickich drzew” i inne opowieści dla zespołu redakcyjnego ze Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy
 • Wyróżnienie przyznane przez Radę Rodziców dla zespołu ze Szkoły Podstawowej w Pniówku za czytelną chronologię wydarzeń prowadzących do Niepodległości Polski
 • Wyróżnienie specjalne dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu za podjęcie tematu Bitwy Warszawskiej i ustanowienia Święta Kawalerii Polskiej. Nagrodę specjalną organizatora otrzymała Joanna Pardus z Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu za ilustracje  do tematu Bitwa Warszawska.
 • Wyróżnienie Tygodnika Zamojskiego za warsztat dziennikarski oraz twórczość młodych poetów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie (zespół: Julia Czuchryta, Julia Jaksim, Martyna Filipowicz), wsparcie referatu promocji i turystyki Gminy Susiec.

Ponadto udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Machnowie Nowym

 

W kategorii szkół  i oddziałów gimnazjalnych:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce

II miejsce – Oddziały Gimnazjalne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu

II miejsce – Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu

III miejsce – Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej

III miejsce – Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jarczowie

Przyznano także 1 wyróżnienie

 • Wyróżnienie przyznane przez Przewodniczącego Rady Gminy Susiec dla Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju

Ponadto udział wzięli uczniowie z:

-  Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Podhorcach,

-  Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

 

  Nagrodę specjalną Lasów Państwowych otrzymali uczniowie Bartłomiej Kiecana i Kacper Kiecana z Zespołu Szkół Publicznych w Suścu za pracę „A las zawsze szumiał po polsku”

  Wójt Gminy Susiec Pan Zbigniew Naklicki przyznał nagrodę specjalną dla zespołu redakcyjnego Oddziałów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu za profesjonalizm, graficzne i merytoryczne zaprezentowanie tematu X edycji konkursu „Lubelskie drogi do Niepodległości”.

 

 Podczas uroczystego podsumowania X edycji konkursu wręczono dyplomy i nagrody wszystkim jego uczestnikom oraz podziękowania nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad młodymi redaktorami.

 

Uroczysta gala była też okazją do podsumowania całej dekady. W dziesięciu edycjach konkursu udział wzięło ok. 3600 uczniów z 3 etapów kształcenia ze 120 szkół i placówek  województwa lubelskiego.

Podczas dzisiejszego spotkania uhonorowano najwierniejszych uczestników przedsięwzięcia. Podziękowania za udział w dziesięciu edycjach otrzymały następujące placówki :

 1. Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu
 2. Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bełżcu
 3. Gimnazjum Publiczne i  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Suścu
 4. Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Sikorskiego  w Tomaszowie Lubelskim
 6. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa  im. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

  Podziękowania indywidualne dla nauczycieli za popularyzowanie wśród uczniów ponadprogramowej wiedzy i udział w dziesięciu  edycjach otrzymali :

 • Marzanna Monastyrska
 • Barbara Jaszak
 • Anna Branach
 • Robert Wojciechowski
 • Jolanta Kida

  Pani Urszula Bartoszek oraz p. dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu Janusz Kiecana podziękowali instytucjonalnym sponsorującym i osobom wspierających realizację tego projektu. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody dzięki wsparciu Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  Bogdana Leszczuka – konsultanta ds. historii Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Zamościu, Starosty Tomaszowskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski i Józefów, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, Wójta Gminy Susiec, Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Suścu.

  Wcześniejsze edycje wspierało  także  Muzeum  Zamościu,  Poleski Park Narodowy oraz Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych.

  Słowa uznania i list gratulacyjny dla organizatorów i uczestników konkursu skierowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. List odczytał Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki. Marszałek Województwa Lubelskiego podziękował wszystkim, którzy pracowali przy realizacji tegorocznej edycji i czuwali nad jej przebiegiem.  W podsumowaniu uroczystości głos zabrał przedstawiciel Dzieci Zamojszczyzny Henryk Kajtel oraz Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki.

  Uczestnicy konkursu wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych złożyli wieńce i kwiaty w miejscach pobytu Józefa Piłsudskiego na terenie Gminy Susiec – w Hucie Szumy (Rebizanty) podleśniczy Krzysztof Malec,  w Zawadkach  Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski Leszek Dmitroca.

  Organizatorzy podsumowania X edycji oraz jubileuszowej uroczystości składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, gościom, sponsorom, sympatykom za udział i wspieranie idei konkursu – kształtowania tożsamości regionalnej, poszukiwania i popularyzowania wiedzy o Małych Ojczyznach i województwie lubelskim.

Urszula Bartoszek - doradca metodyczny, koordynator

galeria

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )